suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Beach volley plan

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Beach volley planerna är mjuka sandplaner.

Flest av beach volley planer är avgiftsfria motionsplatser utan för idrottsparkens volley planer (4 euro per timme). Till vissa av planerna kan man boka fasta turer. De delas ut på våren, men man kan boka den även mitt i säsongen. Enstaka turer kan ansökas året runt. Enstaka turer kan bokas genom att registrera sig på Timmi- bokningskalendern. Om du ska arrangera ett evenemang, ska du lämna in en ansöknings blankett två månader före. Turer kan bokas av myndiga personer.

En del av planerna kan användas fritt. Dessutom alla beach volley planer är i fri användning, om de inte är reserverade.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Betalningsgrupp 3: Turer bokade för andra ändamål än motion, se prislista - 12 € / h | Betalningsgrupp 1: Motionsturer för under 20-åringar (gäller alla turer ordnade av föreningar samt fasta turer bokade av privatpersoner) se prislista | Betalningsgrupp 1: Träningsturer för under 20-åringar (gäller alla turer ordnade av föreningar samt fasta turer bokade av privatpersoner) se prislista | For all | För alla | Betalningsgrupp 2: Andra träningsturer (innehåller enskilda turer för under 20-åringar

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 24.5.2022