suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Be om hjälp-knappen

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

I kommunens nättjänst har öppnats en knapp från och med 1.4.2019. Genom att trycka på knappen kan vem som helst fråga om råd eller be om service, be om att bli kontaktad eller fråga någonting – när som helst, var som helst. Vi kontaktar dig per telefon inom 1–3 vardagar. Tyvärr kan vi inte sköta ditt ärende per e-post av dataskyddsskäl. Vi ringer dig tillbaka.

Be om hjälp -blanketten är bara avsedd för Kyrkslättsbor.

De uppgifter som du skickar via blanketten behandlas av yrkeskunniga inom familjetjänsterna. Vid behov för de din fråga vidare till den rätta instansen som svarar dig inom 1–3 vardagar. De uppgifter som du sparat raderas från blanketten efter att en yrkeskunnig har kontaktat dig per telefon. De nödvändiga uppgifterna om klientrelationen med socialvården införs i socialvårdens kundregister.

Vänligen var i kontakt direkt med din egen hälsostation eller med Jourhjälpen tfn 116117 i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Ytterligare information om funktionen ges av chefen för socialtarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040-7561411 och ledande socialarbetare inom familjetjänsterna Veronica Lundqvist, tfn 040 -7591149.

Gör så här

Fyll i blanketten på våra webbsidorna www.kyrkslatt.fi/beomhjalp, vi kontaktar dig per telefon inom 1–3 vardagar

För vem och på vilka villkor

Service är bara avsedd för Kyrkslättsbor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning tillhandahålls i hurdana social- och hälsotjänster som erbjuds. Klienterna får råd till exempel i frågor gällande hälso- och sjukvård, rehabilitering, ekonomiska problem, missbrukarproblem, barnskydd, kriser i livet, småbarnspedagogik och åldrande. Servicerådgivarna berättar hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De hänvisar till alla producenter som tillhandahåller tjänster.

Råd i social- och hälsotjänster kan man få till exempel per telefon eller genom att man uppsöker ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut angående tjänsterna.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkengelska, finska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 21.5.2019