suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Båtliv och båtplatser

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Åbo stad har båtplatser i småbåtshamnarna i Färjstranden, Uittamo och Runsala samt i Aura å. Båtsäsongen börjar den 1 maj eller när pålnings- och reparationsarbetet är färdigt. I Färjstranden finns vinterförvaringplatser för båtar som kan hyras mellan den 1 september och den 31 maj. I dag finns det i Åbo två sjösättningsramper, en i Runsala och en i Korpolaisbacken på Kölgatan. Sjösättningsrampen på Kölgatan tas ur bruk under 2015. Sjösättningsrampen i ändan av Hevoskarivägen i Runsala blev färdig den 5 september 2014. Från sjösättningsrampen kan man sjösätta båtar med båtvagnar som backas längs rampen i vattnet. Sjösättningsrampens beläggning består av betong och asfalt. Sjösättningsrampen kan användas avgiftsfritt av var och en.

För vem och på vilka villkor

Båtförare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 22.9.2020