suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Barnskyddsjour

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Barnskyddsjouren ska kontaktas om ett barns, en ungs eller en familjs situation förutsätter brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Kommunens barnskyddsjour svarar under tjänsteid. Utanför tjänstetid har socialjouren ordnats regionalt via nödcentralen. Socialjouren fungerar i akuta situationer inom socialvårdens ansvarsområde. Man kan kontakta socialjouren bl.a. med anledning av barnskyddssituationer och situationer som hänför sig till våld i familjer eller närrelationer.

Gör så här

Under tjänstetid ska Sjundeå kommuns socialväsende kontaktas och utanför tjänstetid nödcentralen (112).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun, Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 20.9.2021