suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Barnskyddsjour

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Närpes Stad
Område: Närpes
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Barnskyddsjouren ska kontaktas om ett barns eller en familjs situation förutsätter brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats. Under tjänstetid kan man kontakta socialarbetarna på familjecentret på tfn 06-2249111 (stadens växel)

Kommunens barnskyddsjour/socialjour svarar alla tider på dygnet på tfn 06-325 2347 eller 112


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnskyddsjouren ska kontaktas om ett barns eller en familjs situation förutsätter brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Det är möjligt att ringa till kommunernas barnskyddsjour under tjänstetid. I nödsituationer utanför tjänstetid på kvällar och nätter ska man ringa nödnumret (112). Via nödcentralen får man vid behov kontakt med kommunens socialjour. Vissa kommuner har också ett eget telefonnummer för socialjouren som svarar dygnet runt.


Servicen tillhandahålls av: Vasa stad (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)