suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Barnskyddsjour

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Du kan kontakta socialjouren när du är oroad över ditt barns, din egen eller din familjs situation och behöver hjälp för att lösa situationen. Socialjouren betjänar dygnet runt. Socialjouren betjänar dygnet runt.

Gör så här

Via funktionen Anmäl din oro kan du anmäla din oro för ett barn. Meddelandet förmedlas via det elektroniska systemet direkt till Soites socialjour. När du har anmält din oro, har socialvården ansvar för bedömningen av vård- och hjälpbehovet.

Gör en barnskyddsanmälan. Du kan göra en barnskyddsanmälan om du har blivit orolig för ett barns välbefinnande. Oron kan t.ex. gälla svårigheter med vård och uppfostran av ett barn eller en ung person, rusmedelsbruk i familjen eller våld.

Ta kontakt om din oro gäller barnfamiljer eller vuxna.

I brådskande fall ring socialjouren.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kontakta barnskyddets jour om barnets, den ungas eller familjens situation kräver brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Man kan ringa barnskyddsjouren under tjänstetid. I nödsituationer utanför tjänstetid på kvällar och nätter ska man ringa nödnumret (112). Vid behov kan man kontakta socialjouren i området via nödcentralen.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023