suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Barnskyddsjour

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Du kan kontakta socialjouren när du är oroad över ditt barns, din egen eller din familjs situation och behöver hjälp för att lösa situationen. Socialjouren betjänar dygnet runt.

Gör så här

Via funktionen Anmäl din oro kan du anmäla din oro för ett barn. Meddelandet förmedlas via det elektroniska systemet direkt till Soites socialjour. När du har anmält din oro, har socialvården ansvar för bedömningen av vård- och hjälpbehovet.

Gör en barnskyddsanmälan. Du kan göra en barnskyddsanmälan om du har blivit orolig för ett barns välbefinnande. Oron kan t.ex. gälla svårigheter med vård och uppfostran av ett barn eller en ungdom, rusmedelsanvändning i familjen eller våld.

Ta kontakt om din oro gäller barnfamiljer eller vuxna.

I brådskande fall ring socialjouren.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnskyddsjouren ska kontaktas om ett barns eller en familjs situation förutsätter brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Det är möjligt att ringa till kommunernas barnskyddsjour under tjänstetid. I nödsituationer utanför tjänstetid på kvällar och nätter ska man ringa nödnumret (112). Via nödcentralen får man vid behov kontakt med kommunens socialjour. Vissa kommuner har också ett eget telefonnummer för socialjouren som svarar dygnet runt.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 12.5.2020