suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Barnskyddsjour

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Esbo social- och kristjänst betjänar grankullabor på vardagar efter kontorstid och under veckoslut dygnet runt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnskyddsjouren ska kontaktas om ett barns eller en familjs situation förutsätter brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Det är möjligt att ringa till kommunernas barnskyddsjour under tjänstetid. I nödsituationer utanför tjänstetid på kvällar och nätter ska man ringa nödnumret (112). Via nödcentralen får man vid behov kontakt med kommunens socialjour. Vissa kommuner har också ett eget telefonnummer för socialjouren som svarar dygnet runt.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 25.1.2022