suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Barnskyddsanmälan

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Vasa stad
Område: Vasa
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller det egna beteendet kan förutsätta en utredning om behovet av barnskydd. En barnskyddsanmälan kan vem som helst göra som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp.

Myndigheter, personer innehar förtroendeuppdrag eller personer som utför motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller som självständiga yrkesutövare samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att oavsett sekretessbestämmelserna göra en barnskyddsanmälan. Anmälningsskyldigheten kan också uppfyllas genom att en begäran görs tillsammans med barnet eller barnets förälder.

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet ska de myndigheter som är skyldiga att gör barnskyddsanmälan före barnets födelse göra en föregripande barnskyddsanmälan. Jourhavande sociala myndighet ska i brådskande fall bedöma behovet av socialservice.


Gör så här

En barnskyddsanmälan gör man genom att ta kontakt antingen med Österbottens socialjour eller på vardagar under tjänstetid ringa barnskyddets journummer.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad