suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Barnskyddets vård utom hemmet

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med vård utom hemmet avses ordnande av vård och uppfostran utanför hemmet för ett omhändertaget barn eller ett barn som behövt brådskande placering. Omhändertagande är det medlet som barnskyddsarbetet använder i sista hand för att trygga ett barns uppväxt och utveckling. Det är en åtgärd som innebär kraftigt intrång i de rättigheter som barnet har enligt grundlagen samt i den skydd för familjelive ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med barnskyddets vård utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn ordnas utanför hemmet.

Syftet med vården utom hemmet är att trygga en harmonisk utveckling och välfärd för barnet. Vård utom hemmet kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som svarar mot barnets behov. När vård utom hemmet ordnas ska barnets egen åsikt beaktas i mån av möjlighet. Barnet har också rätt att hålla kontakt med sina föräldrar eller andra personer som står barnet nära under vården utom hemmet. Rätten kan begränsas endast om den skulle äventyra syftet med vården utom hemmet eller annars vara skadlig för barnet.

Ett omhändertaget barn kan undantagsvis placeras i sina föräldrars eller någon annan vårdnadshavares vård för högst sex månader, till exempel när barnets återgång till hemmet förbereds efter en placering utom hemmet.

Det välfärdsområde som placerar barnet ansvarar för ordnandet av och kostnaderna för vården utom hemmet. I praktiken är detta i allmänhet det välfärdsområde där barnets hemkommun finns.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023