suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Barnskyddets vård utanför hemmet

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Ett omhändertaget barn placeras utanför hemmet, vilket betyder att skötsel och uppfostran inte sker i hemmet.

Avsikten är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet. Vård utanför hemmet kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov.

Då man ordnar vård utanför hemmet ska även barnets åsikt beaktas i den mån det är möjligt. Barnet har rätt att vara i kontakt med sin familj under placeringen. Föräldrarna har rätt att delta i de samtal som rör barnet. Behovet av placering utvärderas regelbundet.

Socialarbetaren förbereder omhändertagandet tillsammans med barnet och hens närmaste och väljer den plats som är bäst för barnet.

Olika alternativ för placering:

  • familjevård
  • Borgå stads ungdomshem Alvahuset
  • professionellt familjehem
  • privat eller statlig barnskyddsinstitution.

Ett omhändertaget barn kan undantagsvis placeras i sina föräldrars eller en annan vårdnadshavares vård för högst sex månader, till exempel när barnets återgång till hemmet förbereds efter en placering utom hemmet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med barnskyddets vård utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn ordnas utanför hemmet. Den kommun som placerar barnet ansvarar för ordnandet av vården utom hemmet och för kostnaderna. I praktiken är detta oftast barnets hemkommun.

Syftet med vården utom hemmet är att trygga en harmonisk utveckling och välfärd för barnet. Vård utom hemmet kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov. Vid ordnande av vård utom hemmet ska även barnets åsikt beaktas i den mån det är möjligt. Barnet har även rätt att vara i kontakt med sina föräldrar eller andra närstående människor under tiden barnet är i vård utom hemmet. Rätten kan endast begränsas om den äventyrar syftet med vården utom hemmet eller annars är skadlig för barnet.

Ett omhändertaget barn kan undantagsvis placeras i sina föräldrars eller någon annan vårdnadshavares vård för högst sex månader, till exempel när barnets återgång till hemmet förbereds efter en placering utom hemmet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021