suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Barnskyddets stödpersonsverksamhet

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Barnskyddets stödpersonsverksamhet är volontärarbete. Utvecklingen av barn/unga stöds med färdigheter som vanliga människor har. Stödpersonen träffar barnet 2–4 gånger i månaden, i stödfamiljen tillbringar barnet ett veckoslut per månad. Stödpersons- och stödfamiljskoordinatorn arbetar som stödpersonernas närhandledare.

För vem och på vilka villkor

Barn och unga som är klienter inom barnskyddet och behöver stöd av en trygg vuxen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För barn i behov av särskilt stöd och barnets familj kan det ordnas en stödperson eller -familj. Man måste inte vara klient hos barnskyddet för att få en stödperson.

Stödpersonen träffar barnet för en gemensam aktivitet eller hobby under ett par timmar varje eller varannan vecka. Inom stödfamiljsverksamheten tillbringar barnet till exempel ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen.

Stödpersonen eller -familjen får en kostnadsersättning och ett arvode. De får utbildning för uppgiften. Stödpersonernas och -familjernas tystnadsplikt gäller även efter att uppgiften avslutats.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 7.8.2022