suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Barnskyddets stödenhet, MDFT-terapi Multidimensionellt familjeterapiarbete)

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Den ungas problem har pågått i minst sex månader och tidigare stödåtgärder har inte hjälpt. Den unga hotas av placering. Minst en vuxen i familjen måste vara engagerad i arbetet. Syftet med arbetet är att göra interaktionen inom familjen konstruktiv och att integrera familjens nya verksamhetsmodeller i praktiken. Arbetet pågår i 6 månader, möten hålls 2–3 gånger per vecka med olika sammansättningar. Man anmäler sig till MDFT-terapi via socialarbetaren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för barnskyddets klientfamiljer i Vanda.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 7.8.2022