suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Barnskyddets öppenvård

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Ifall barnet blir klient inom barnskyddet görs en klientplan. Ur planen framgår barnets situation, behov av stöd till barnet och familjen samt familjens egna tankar kring barnets behov.

Inom barnskyddets öppenvård finns det möjlighet till olika stödinsatser: tex familjearbete, stödfamilj/stödperson, dagvård, stödjande av barns fritidsintressen.

Det utses en ansvarig socialarbetare för barnet och regelbunden kontakt hålls till barnet för att följa med barnets situation och mående.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell plan. Kommunen ordnar tjänsterna i kommunen enligt behov.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 3.8.2020