suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Barnskyddets öppenvård

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Ett barn som bor hemma och barnets familj kan stödas genom tjänster inom barnskyddets öppenvård.

Tjänster inom barnskyddets öppenvård är bland annat

  • stöd av en socialarbetare inom barnskyddet
  • ekonomiskt och annat stöd till barnet
  • vård- och terapitjänster som stödjer barnets rehabilitering.

Vid behov får familjen också andra kommunala tjänster för barnfamiljer och stöd av närstående.

Inom öppenvården kan barnet eller familjen också placeras kortvarigt utanför hemmet, till exempel i familjerehabilitering.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell plan. Kommunen ordnar tjänsterna i kommunen enligt behov.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021