suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Barnskyddets jour under tjänstetid

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

När en barnskyddsanmälan har gjorts om barnet reder man ut behovet av barnskydd. Vid utredningen av behovet av barnskydd kartlägger man tillsammans med barnet och familjen deras vardag, välbefinnande, resurser och problemsituationer.

Under utredningen bedöms också barnets och familjens behov av stöd. Det primära målet är att förbättra barnets livssituation redan under utredningen. Beslutet att inleda en klientrelation inom barnskyddet fattas av en socialarbetare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för 0–17 år gamla barn och deras familjer i Vanda.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell plan. Kommunen ordnar tjänsterna i kommunen enligt behov.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 13.8.2022