suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Barnskyddets familjerådslag

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Under familjerådslag främjar man klienternas möjligheter att påverka i barnskyddet och gör det möjligt för närstående att delta i barnens och de ungas liv.

Under familjerådslag samlas barnets familj och personer som är viktiga för familjen för att diskutera och planera tryggandet av barnets eller den ungas uppväxt som en del av familjens och de närståendes normala vardag.

Utgångspunkten är att ta hänsyn till barnets tankar och önskemål och att ge familjen och närståendenätverket en möjlighet att presentera sina egna alternativ. Myndigheterna har som uppgift att ge närståendenätverket väsentlig information om ärendet och berätta om sina egna möjligheter att stödja barnet och de närstående i genomförandet av planen. Familjerådslag ordnas av en extern medlare, känd som sammankallande.

För vem och på vilka villkor

Barnskyddets klientfamiljer inklusive deras närstående

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 14.8.2022