suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Barnskyddet eftervård

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Barnskyddets eftervård innebär att man stödjer den unga i fråga om boende, studier och utkomst. Ett barn har rätt till eftervård när hens vård utom hemmet avslutas eller när hen utan avbrott varit placerad inom öppenvården i minst sex månader. Eftervård kan också beviljas behovsprövat från fall till fall.

I planen för eftervård antecknas stödformerna. Det kan till exempel vara fråga om stödjande av studier, stöd i fråga om att placera sig i arbetslivet, socialhandledning, stödperson, stödbostad, stöd för hobbyer.


Gör så här

Socialarbetaren som ansvarar för barnets ärende utarbetar en eftervårdsplan tillsammans med den unga personen.


För vem och på vilka villkor

Rätten till eftervård upphör när den unga fyller 21 år eller när det gått fem år från att placeringen utom hemmet har upphört och från att barnet senast varit klient hos barnskyddet.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnskyddets eftervård stöder ett barn eller en ung person som placerats utom hemmet, dennes föräldrar och fosterföräldrar efter det att vården utom hemmet eller övriga barnskyddsåtgärder avslutats. Rätten till eftervård gäller i fem år eller tills det att den unga personen fyller 21 år.

Kommunen ansvarar för eftervården. En ung person i eftervård stöds i arrangemang för boende, ekonomiska ärenden samt planer gällande studier, arbete och annat som berör livet. Eftervården genomförs av en socialarbetare.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite