suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Barnskydd

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Socialarbetare ansvarar för barnskyddet. Med barnskydd stöder man barn i behov av skydd och deras familjer, bland annat genom att organisera stödåtgärder inom öppenvården.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för Vandabor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell plan. Kommunen ordnar tjänsterna i kommunen enligt behov.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 13.8.2022