suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Barnskydd

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Malax kommun
Område: Malax
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, en harmonisk och mångsidig uppväxt samt till särskilt skydd. Barnskyddet består av förebyggande åtgärder, öppenvårdstjänster och stödåtgärder. I vissa fall behövs omhändertagande och i samband med det ordnas vård utom hemmet.

Alla kan göra barnskyddsanmälan till kommunens socialarbetare/socialdirektör om ett barn eller en ung person är i behov av hjälp. De som i sitt arbete kommer i kontakt med barn är enligt lag skyldig att göra en barnskyddsanmälan vid misstanke om att ett barn far illa.

Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt.

Socialarbetarna når man genom att ringa till kommunens växel 06 347 7111.

Vid misstanke om misshandel eller sexuellt utnyttjande av barn skall enligt lag anmälan göras direkt till polisen och till socialarbetarna.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Malax kommun