suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Barnskydd

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, en harmonisk och mångsidig uppväxt samt till särskilt skydd. Barnskyddet består av förebyggande åtgärder, öppenvårdstjänster och stödåtgärder. I vissa fall behövs omhändertagande och i samband med det ordnas vård utom hemmet.

Alla kan göra barnskyddsanmälan till kommunens socialarbetare/socialdirektör om ett barn eller en ung person är i behov av hjälp. De som i sitt arbete kommer i kontakt med barn är enligt lag skyldig att göra en barnskyddsanmälan vid misstanke om att ett barn far illa.

Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt.

Vid misstanke om misshandel eller sexuellt utnyttjande av barn skall enligt lag anmälan göras direkt till polisen och till socialarbetarna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 5.12.2019