suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Barnskydd

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en balanserad och mångsidig utveckling samt ett privilegium att få särskilt skydd. Barnet bör få uppleva positiva och nära relationer, speciellt till sina föräldrar. Barnskyddet utgör arbete för barnens och familjernas bästa i syfte att trygga gynnsamma uppväxtförhållanden för barnen och stöd för föräldrarnas uppgift att fostra.

Klientrelationen till barnskyddet börjar då socialarbetaren på basis av bedömningen av vårdbehovet konstaterar att

uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar ett barns hälsa eller utveckling

ett barn genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling

ett barn behöver tjänster och stödåtgärder enligt barnskyddslagen

ett barn behöver tjänster enligt barnskyddslagen innan bedömningen av servicebehovet blivit färdig.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 9.7.2020