suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Barnskydd

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Barnskyddet baserar sig på barnskyddslagen och dess uppgift är att trygga barnens rättigheter, t.ex. barnets rätt till en trygg och harmonisk uppväxtmiljö, jämlik och mångsidig utveckling, speciellt skydd och omvårdnad enligt barnets egna individuella behov och önskemål. Barnet har också rätt att få särskilt skydd. Enligt lagstiftningen ingår barnskyddet i kommunens uppgifter.

Syftet med barnskyddet är att garantera barnets rättigheter genom att påverka uppväxtmiljön och genom att stödja vårdnadshavarna med barnuppfostran. Målet är att stödja familjen i barnets egen uppväxtmiljö. I fall barnets levnadsförhållanden av någon anledning äventyras, måste barnet garanteras så bra vård som möjligt utom hemmet.

Alla kan göra barnskyddsanmälan om ett barn eller en ung människa är i behov av hjälp, genom att ringa till socialarbetarna på telefontid vardagar kl. 9:30 – 10:30 tel. 06-2216200 eller till familjeomsorgschefen Anette Hakala tel. 06-2216221.

Socialjour tfn: 06-325 2347 eller 112

Kommunen måste enligt Lagen om anordnande av brådskande socialservice garantera att alla invånare har rätt till nödvändig och brådskande socialservice i nöd- och krissituationer under dygnets alla timmar. Efter tjänstetid mellan kl.16.00 – 08.00 samt under veckoslut sköts socialjouren från Vasa. Under arbetstid sköts akuta ärenden av kommunens egna socialarbetare.

Brådskande socialservice kan behövas t.ex. vid

1) barnskydd, t.ex. om barn eller unga personer blir utan vård, omsorg p.g.a. vårdarens oförmåga att ta hand om barnet

2) vid familjekriser

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnskyddsjouren ska kontaktas om ett barns eller en familjs situation förutsätter brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Det är möjligt att ringa till kommunernas barnskyddsjour under tjänstetid. I nödsituationer utanför tjänstetid på kvällar och nätter ska man ringa nödnumret (112). Via nödcentralen får man vid behov kontakt med kommunens socialjour. Vissa kommuner har också ett eget telefonnummer för socialjouren som svarar dygnet runt.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 2.3.2020