suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Barnskydd

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du är orolig för ett barn, är det bättre att ta kontakt i ett så tidigt skede som möjligt än att vänta tills problemen blir stora.

Hur kan jag göra som privatperson ifall jag är orolig för ett barn?

Privatpersoner kan ta kontakt om de av någon orsak oroar sig för något barn och familjens situation. Barnet eller föräldrarna kan även själva ta kontakt för att få stöd och råd.

För rådgivning kan du ringa utredningsenheten dagtid eller socialjouren övriga tider.

En annan möjlighet är att du själv för din familj fyller i kontaktblanketten och skickar den till utredningsenheten. Blankett: Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet, barn

Du kan också göra en barnskyddsanmälan, endera genom att ringa till utredningsenheten eller fylla i blanketten Anmälningsdel för barnskyddsanmälan

Hur ska en myndighet göra ifall det finns oro för ett barn?

För att barn ska få en trygg uppväxt är det viktigt att så tidigt som möjligt ge stöd till barnet och familjen. Anställda som arbetar med barn (Barnskyddslagens 25 §) är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan ifall det finns oro för barn.

Som myndighetsperson kan du agera enligt följande alternativ:

  1. Be att familjen/barnet själv kontaktar utredningsenheten.

2. Fyll i kontaktblanketten Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet, barn tillsammans med barnet/förälder och skicka den till utredningsenheten.

3. Om vårdnadshavaren inte tillåter att du kontaktar utredningsenheten, är du skyldig att göra en barnskyddsanmälan. Du kan först ringa och konsultera utredningsenheten och/eller skicka in blanketten Anmälningsdel för barnskyddsanmälan. Berätta åt familjen att du har en oro för barnet och därför tar kontakt med barnskyddet.

4. Om du misstänker våld eller sexuella övergrepp, ska du göra en brottsanmälan till polisen och en barnskyddsanmälan. För att skydda barnet, ska du i dessa ärenden inte meddela föräldrarna om att du gör anmälan.

Oro för ofött barn

Ifall barnet ännu är ofött görs anmälan via Föregripande barnskyddsanmälan.

Vad händer efter en kontaktbegäran/anmälan?

Socialarbetaren kontaktar barnet/familjen och tillsammans görs en bedömning av servicebehovet. Bedömningen ska vara klar inom tre månader och socialarbetaren träffar alltid barnet för att kunna utreda barnets situation.

Socialmyndigheterna har skyldighet att utreda alla barnskyddsanmälningar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell plan. Kommunen ordnar tjänsterna i kommunen enligt behov.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 3.8.2020