suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Barnskydd

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Barnskyddsarbetet tryggar barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

Socialarbetarna hjälper barnet och familjen när barnet inte har det bra.

Den största delen av barnskyddsarbetet görs tillsammans med familjen när barnet bor hemma. Som ett sista alternativ söker man en plats för barnet i en annan familj, ett familjehem eller på en institution.

Barnets liv planeras alltid i samarbete med barnet, barnets närmaste och andra proffs som arbetar med barn.

Ett barn blir barnskyddets klient när det behöver brådskande stödåtgärder inom barnskyddet. Behovet kan komma fram genom en kontakt eller en barnskyddsanmälan. Ett barn kan också bli klient om det kommer fram att barnet behöver tjänster inom barnskyddet då man gör en bedömning av barnets behov av service.

För barnet utses en socialarbetare som ansvarar för barnets ärende. Socialarbetaren gör upp en plan tillsammans med barnet och barnets närmaste. I planen skrivs in hur man ska arbeta tillsammans med barnet och familjen för att barnets situation ska förbättras.

Gör så här

Om ditt ärende inte är akut eller om du behöver råd och instruktioner kan du ringa rådgivningsnumret för barnfamiljer.

I akuta och jourfall ring barnskyddets journummer vardagar dagtid. Utanför tjänstetid kontakta social- och krisjouren i Östra Nyland.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022