suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Barnsjukdomarnas tjänster

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Soites barnsjukhus ger barn och ungdomar från Mellersta Österbotten och närbelägna områden krävande specialsjukvård. Vi vårdar barn och ungdomar till ungefär 16-årsåldern. För barnens medicinska vård ansvarar specialistläkare inom barnsjukdomar, vid behov i samarbete med specialistläkare från andra specialområden. Vården genomförs vid behov i samarbete med en barnpsykolog, en psykiatrisk sjukskötare, fysioterapeut, rehabiliteringshandledare, en näringsplanerare, diabetesskötare, socialarbetare, talterapeut och ergoterapeut.

Du får vård:

 • På polikliniken för barn och ungdomar och vid dagsjukhuset i anslutning till den. Vid dagsjukhuset genomförs polikliniska undersökningar och behandlingar.
 • På vårdavdelningen för barn och ungdomar där vi vårdar barn som behöver specialsjukvård. Typiska patientgrupper är barn som plötsligt insjuknat i en inflammationssjukdom. I intensivvården och övervakningen för nyfödda vårdar vi bäbisar som behöver behandling på grund av en allvarlig sjukdom samt för tidigt födda barn som behöver växa till sig.
 • Vid barnakuten som ansvarar för nästan alla akuta social- och hälsovårdstjänster för barn.
 • På barnpsykiatriska polikliniken som erbjuder undersökningar och vård i situationer där ett barns normala psykiska utveckling äventyrats.
 • På terapipolikliniken för barn och ungdomar som ansvarar i första hand för psykoterapi och psykiatrisk rehabilitering för under 16-åringar.
 • På barnpsykiatriska avdelningen 14 dit ett barn hänvisas för en krisperiod på 2-4 veckor för bryta en svår situation samt som en förebyggande åtgärd.
 • På ungdomspsykiatriska polikliniken dit en ungdom i 13-18-årsåldern kan söka sig t.ex. med anledning av ångest, nervositet, rädslor, sömnsvårigheter, depression, självdestruktivt beteende eller ätstörning.
 • På ungdomspsykiatriska avdelningen 17 där vi betjänar 13-18-åriga ungdomar och deras familjer. Avdelningsvården är avsedd för ungdomar som är i en allvarlig kris och fungerar som en undersökningsperiod för att utreda den ungas livssituation eller som vårdperiod ifall öppenvårdstjänsterna inte är tillräckliga.
 • Vid hemsjukhuset för kvinnor och barn som erbjuder specialsjukvård i familjernas hem och på barnmorskepolikliniken.

Tjänster erbjuds dessutom av:

 • Nepsy-teamet som gör diagnostiska bedömningar för under 18-åringar som har neuropsykiatriska symptom så som ADHD/ADD, autismspektrumet, Tourette.
 • Småbarnspsykiatriska arbetsgruppen erbjuder vård för familjer som väntar barn eller som redan har en baby.


Gör så här

För specialsjukvårdstjänster behöver du en remiss av en hälsocentral-, rådgivnings- eller privatläkare.


För vem och på vilka villkor

Till barnakuten kan man komma utan läkarremiss och oberoende av hemkommun.

Barnakutens vård på basnivå är avgiftsfri för barnet.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite