suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Barnsjukdomarnas tjänster

 • Tjänst
 • 10 kommuner
 • Offentlig tjänst

Soites barnsjukhus ger barn och ungdomar från Mellersta Österbotten och närbelägna områden krävande specialsjukvård. Vi vårdar barn och ungdomar till ungefär 16-årsåldern. För barnens medicinska vård ansvarar specialistläkare inom barnsjukdomar, vid behov i samarbete med specialistläkare från andra specialområden. Vården genomförs vid behov i samarbete med en barnpsykolog, en psykiatrisk sjukskötare, fysioterapeut, rehabiliteringshandledare, en näringsplanerare, diabetesskötare, socialarbetare, talterapeut och ergoterapeut.

Du får vård:

 • På polikliniken för barn och ungdomar och vid dagsjukhuset i anslutning till den. Vid dagsjukhuset genomförs polikliniska undersökningar och behandlingar.
 • På vårdavdelningen för barn och ungdomar där vi vårdar barn som behöver specialsjukvård. Typiska patientgrupper är barn som plötsligt insjuknat i en inflammationssjukdom. I intensivvården och övervakningen för nyfödda vårdar vi bäbisar som behöver behandling på grund av en allvarlig sjukdom samt för tidigt födda barn som behöver växa till sig.
 • Vid barnakuten som ansvarar för nästan alla akuta social- och hälsovårdstjänster för barn.
 • På barnpsykiatriska polikliniken som erbjuder undersökningar och vård i situationer där ett barns normala psykiska utveckling äventyrats.
 • På terapipolikliniken för barn och ungdomar som ansvarar i första hand för psykoterapi och psykiatrisk rehabilitering för under 16-åringar.
 • På barnpsykiatriska avdelningen 14 dit ett barn hänvisas för en krisperiod på 2-4 veckor för bryta en svår situation samt som en förebyggande åtgärd.
 • På ungdomspsykiatriska polikliniken dit en ungdom i 13-18-årsåldern kan söka sig t.ex. med anledning av ångest, nervositet, rädslor, sömnsvårigheter, depression, självdestruktivt beteende eller ätstörning.
 • På ungdomspsykiatriska avdelningen 17 där vi betjänar 13-18-åriga ungdomar och deras familjer. Avdelningsvården är avsedd för ungdomar som är i en allvarlig kris och fungerar som en undersökningsperiod för att utreda den ungas livssituation eller som vårdperiod ifall öppenvårdstjänsterna inte är tillräckliga.
 • Vid hemsjukhuset för kvinnor och barn som erbjuder specialsjukvård i familjernas hem och på barnmorskepolikliniken.

Tjänster erbjuds dessutom av:

 • Nepsy-teamet som gör diagnostiska bedömningar för under 18-åringar som har neuropsykiatriska symptom så som ADHD/ADD, autismspektrumet, Tourette.
 • Småbarnspsykiatriska arbetsgruppen erbjuder vård för familjer som väntar barn eller som redan har en baby.

Gör så här

För specialsjukvårdstjänster behöver du en remiss av en hälsocentral-, rådgivnings- eller privatläkare.

För vem och på vilka villkor

Till barnakuten kan man komma utan läkarremiss och oberoende av hemkommun.

Barnakutens vård på basnivå är avgiftsfri för barnet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022