suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Barns vård utom hemmet

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Med barns vård utom hemmet avses att barnets vård och fostran ordnas utanför hemmet. Då ett barn eller en ung person är i omdelbar fara måste han eller hon placeras antingen i familjevård eller i institutionsvård. Med familjevård avses att ett barns eller en ung persons vård, fostran och annan dygnet runt omvårdnad ordnas i ett privathem utanför hemmet.

Han eller hon placeras att bo i en av socialväsendet vald familj som en familjemedlem antingen tillfälligt eller tillsvidare. Fosterhemmet kan finnas i Vasa eller i närområdet. Ett omhändertaget barn eller ett barn som placeras som stödåtgärd inom öppenvården kan placeras i familjevård. Som familjevårdare kan godkännas en person som på basis av sin utbildning, erfarenhet eller personliga egenskaper är lämplig att ge familjevård. Med familjevårdaren ingås ett uppdragsavtal.

Barnskyddsanstalterna är hemlika verksamhetsenheter som specialiserat sig på att stöda barns och ungas utveckling. Anstalternas uppgift är att erbjuda en trygg vård och en stimulerande uppväxtmiljö. De kan ge kortvarig eller långvarig vård åt barn och unga som inte kan bo hemma.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med barnskyddets vård utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn ordnas utanför hemmet. Den kommun som placerar barnet ansvarar för ordnandet av vården utom hemmet och för kostnaderna. I praktiken är detta oftast barnets hemkommun.

Syftet med vården utom hemmet är att trygga en harmonisk utveckling och välfärd för barnet. Vård utom hemmet kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov. Vid ordnande av vård utom hemmet ska även barnets åsikt beaktas i den mån det är möjligt. Barnet har även rätt att vara i kontakt med sina föräldrar eller andra närstående människor under tiden barnet är i vård utom hemmet. Rätten kan endast begränsas om den äventyrar syftet med vården utom hemmet eller annars är skadlig för barnet.

Ett omhändertaget barn kan undantagsvis placeras i sina föräldrars eller någon annan vårdnadshavares vård för högst sex månader, till exempel när barnets återgång till hemmet förbereds efter en placering utom hemmet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 23.7.2021