suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Barnrådgivningstjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Barnrådgivningen erbjuder uppföljning av barnets tillväxt och utveckling från 0 - 6 år. Vi stöder och stärker er i er föräldrarroll för att trygga barnets utveckling och tillväxt såväl fysiskt, psykiskt och socialt.

Hälsovårdaren finns till för dig och din familj och hen har tystnadsplikt. Du kan med förtroende diskutera alla frågor som rör barnet och familjen. Vi stöder dig och din familj i hälsa och välmående. Hälsovårdaren följer med utvecklingen och v.b. remitterar hen vidare till t.ex. fysioterapi, läkare och talterapi.

Hälsovårdaren vaccinerar enligt ett nationellt vaccinationsprogram som är uppgjort av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Hälsovårdaren har en nyckelroll i kontakten med andra professionella, t.ex. rådgivningsläkaren och familjearbetet. Vi erbjuder också gruppverksamhet, t.ex. föräldrarskapet främst grupper.

På barnrådgivningen kan vi också ge extra stöd och vägledning till familjer med särskilda behov.

Vi erbjuder barnrådgivning vid alla våra rådgivningsenheter.

Gruppverksamhet

Barnrådgivningarna ordnar en del gruppverksamhet, som du och din familj får mera information om vid rådgivningsbesöken.

Följande grupper erbjuds för tillfället:

  • Föräldrar-barn-grupper
  • Föräldrarskapet främst grupper

Gör så här

Kontakta barnrådgivningens telefonrådgivning.

För vem och på vilka villkor

Barn 0 - 6 år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Besöken på barnrådgivningen är avgiftsfria. Besök på barnpolikliniken är avgiftsbelagda.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 10.11.2020