suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Barnrådgivningstjänster

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Syftet med barnrådgivningen är att trygga den bästa möjliga hälsan för varje barn och stödja föräldraskapet och parförhållandet så att barnet ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för en sund uppväxt och utveckling.

Programmet för regelbundna kontroller vid barnrådgivningen

Barnrådgivning ges av hälsovårdare och läkare i samarbete med andra experter.

Antalen mottagningsbesök och hembesök varierar efter barnets och familjens individuella behov och önskemål. Mottagningstider på den egna rådgivningsbyrån kan bokas via e-tjänsterna eller genom att ringa den centraliserade tidsbokningen.

Omfattande hälsoundersökningar

Vid omfattande hälsoundersökningar beaktas hela familjens hälsa och välbefinnande. En omfattande hälsoundersökning består av en hälsovårdarundersökning och en läkarundersökning. På barnrådgivningsbyrån görs tre omfattande hälsokontroller. De utförs när barnet är fyra månader, ett år och fyra år gammalt.

Båda föräldrarna kallas till att delta i undersökningen. Föräldrarna önskas förbereda sig för den omfattande hälsoundersökningen genom att i förväg fundera på sina levnadsvanor, sin rusmedelsanvändning och sina resurser i vardagen hemma hos sig. På mottagningen kan föräldrarna ta upp sådant som känns viktigt för dem.

När barnet är fyra månader gammalt

Blanketten Resurser i vardagen i familjer med nyfödda

Rusmedelstest

När barnet är 18 månader gammalt

Blanketten Resurser i vardagen i småbarnsfamiljer

Rusmedelstest

När barnet är fyra år gammalt

Rusmedelstest

Munhälsa

Barnets munhälsa kontrolleras när barnet är 1, 3 och 5 år gammalt antingen på en tandskötares eller en munhygienists mottagning. Hälsovårdaren bedömer barnets munhälsa i samband med tvåårskontrollen.

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 29.9.2020