suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Barnrådgivningsbyråns tjänster

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

På barnrådgivningsbyrån följer vi ditt barns tillväxt och utveckling och tar hand om vaccineringarna ända från spädbarnsåldern till skolstarten. Vi stöder din familj i olika frågor gällande barnets utveckling, uppfostran, vård och parrelationer.

Ditt barns besök på barnrådgivningsbyrån sker i form av mottagningar av hälsovårdare och läkare samt som grupprådgivningsbyrå. Tillsammans med dig och di ...

Gör så här

Kontakta barnrådgivningsbyrån i din boendekommun.

För vem och på vilka villkor

Alla barn under skolåldern och deras föräldrar har rätt till barnrådgivningsbyråns tjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Rådgivningsbyrån följer upp barnets hälsa, uppväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnets hälsa och välbefinnande. På rådgivningen får barnen vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Under barnets första levnadsår besöker modern och barnet rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. För alla barn ordnas minst 15 hälsoundersökningar. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

På barnrådgivningen strävar man efter att identifiera barnets och familjens behov av stöd så tidigt som möjligt. Barnet och familjen erbjuds nödvändigt stöd i samarbete med till exempel småbarnspedagogiken, social- och missbrukartjänsterna och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas noggrannare, hänvisar rådgivningen till följande åtgärder.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.1.2023