suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Barnrådgivningsbyrå

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Hela familjen är välkommen till barnrådgivningsbyrån. Barnrådgivningsbyrån är avsedd för alla barnfamiljer efter att barnet fyllt två veckor och fram tills barnet börjar i skolan. Verksamhetens mål är att trygga barnets möjlighet att få en god uppväxt och utveckling samt en god hälsa. Föräldrarnas exempel, beteende och val har stor betydelse för ett barn som växer och utvecklas. Rådgivningsbyrån vill hjälpa familjen att förstå vikten av sunda vanor för barnet redan från början samt hjälpa och stöda familjen att göra rätt val för att anamma sunda levnadsvanor. Rådgivningsbyråns familjestöd Rådgivningsbyråns familjestöd erbjuder kortvarig, förebyggande handledning och stöd till familjer som behöver hjälp för att klara av vardagens utmaningar.

För vem och på vilka villkor

Svenskspråkiga och tvåspråkiga familjer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 10.2.2022