suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Barnrådgivningens tjänster

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Barn under skolåldern har rätt till de tjänster som tillhandahålls vid barnrådgivningen. Barnrådgivningen arbetar utgående från hela familjens hälsa och man ser gärna att båda föräldrarna deltar i rådgivningsbesöken. Barnrådgivningen arbetar förebyggande för att i tid upptäcka eventuella sjukdomar och hälsohinder samt ge stöd i föräldraskapet. Barnrådgivningen följer upp barnets utveckling och häl ...

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Rådgivningsbyrån följer upp barnets hälsa, uppväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnets hälsa och välbefinnande. På rådgivningen får barnen vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Under barnets första levnadsår besöker modern och barnet rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. För alla barn ordnas minst 15 hälsoundersökningar. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

På barnrådgivningen strävar man efter att identifiera barnets och familjens behov av stöd så tidigt som möjligt. Barnet och familjen erbjuds nödvändigt stöd i samarbete med till exempel småbarnspedagogiken, social- och missbrukartjänsterna och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas noggrannare, hänvisar rådgivningen till följande åtgärder.

Servicen tillhandahålls av

Närpes Stad

Ansvarig för tjänsten

Närpes Stad
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 24.10.2022