suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Barnrådgivningens tjänster

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Barn under skolåldern har rätt till de tjänster som tillhandahålls vid barnrådgivningen. Barnrådgivningen arbetar utgående från hela familjens hälsa och man ser gärna att båda föräldrarna deltar i rådgivningsbesöken. Barnrådgivningen arbetar förebyggande för att i tid upptäcka eventuella sjukdomar och hälsohinder samt ge stöd i föräldraskapet. Barnrådgivningen följer upp barnets utveckling och hälsa samt hela familjens välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Under barnets första levnadsår besöker familjen rådgivningen med 1-2 månaders mellanrum och efter att barnet fyllt 2 år en gång per år. Antalet besök kan variera efter barnets och familjens behov.

Förutom de regelbundet återkommande besöken hos rådgivningens hälsovårdare besöker barnet rådgivningens läkare 5 gånger under skolåldern.

Barnrådgivningen har ett nära samarbete med andra yrkesgrupper vid familjecentret som bl.a familjearbete, barnskydd och psykolog, v.b. kan familjen få stöd även av dem. Barnrådgivningen samarbetar även med andra sektorer som t.ex. barndagvården. Rådgivningen hänvisar och remitterar v.b. barnet och familjen till uppföljning inom specialsjukvården.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 25.8.2020