suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Barnrådgivningens tjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Centrala uppgifter inom barnrådgivningsarbetet är att uppfölja barnets hälsotillstånd, tillväxt och helhetsutveckling samt att stöda familjens välbefinnande. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera barnets och familjens individuella behov och att stöda resurserna. Uppmärksamhet ägnas åt parförhållandet och föräldraskapet. Barnet och familjen omfattas av barnrådgivningens tjänster från och med att barnet är 2-3 veckor gammalt.

Familjen besöker barnrådgivningen regelbundet i enlighet med uppföljningsprogrammet samt enligt barnets eller familjens individuella behov. Förutom hälsovårdaren och läkaren kan man på rådgivningen vid behov också anlita andra sakkunniga.

På rådgivningen ges vaccinerna i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Gör så här

Barnrådgivningens tjänster fungerar med tidsbeställning. För 2-6-åringar kan tidsbeställning också göras elektroniskt.

Ta kontakt via rådgivningarnas centraliserade telefontjänst.

För vem och på vilka villkor

Barnrådgivningens tjänster är avgiftsfria.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 9.3.2020