suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Barnrådgivningens tjänster

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Barnrådgivningen finns till för alla barnfamiljer med barn under skolåldern. Verksamhetens mål är att främja barnets möjlighet att växa upp och utvecklas väl och hållas friska. Barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling uppföljs. Barnrådgivningen vill stöda föräldraskapet och hela familjens välmående.

Till rådgivningsservicen hör mottagningsbesök, telefonrådgivning och hembesök samt grupprådgivningstillfällen. Rådgivningsservicen består av regelbundna kontroller. Mängden besök på rådgivningen kan variera enligt barnets och familjens behov. Under besöken utförs undersökningar som fastställts på nationell nivå. Barnets erbjuds de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Hälsovårdaren och läkaren samarbetar och vid behov hänvisas familjen även till annan service.

Hälsovårdare på barnrådgivningen är Tuula Sandberg tel 0405085577 och Ann-May Lövdahl tel 0407372116 och som barnrådgivningens läkare fungerar Charlotte Grönvik.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 2.3.2020