suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Barnrådgivningens tjänster

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med barnrådgivning är att trygga en optimal hälsa för varje barn och stödja familjen i föräldraskapet, så att barnet har optimala förutsättningar för en sund fysisk och psykisk utveckling. Antalet rådgivnings- och hembesök varierar beroende på barnets och familjens individuella behov och önskemål.

Din hälsovårdare finns till för dig och din familj. Hälsovårdaren har tystnadsplikt, så du kan vända dig till henne i förtroende. Du är förälder och känner ditt barn bäst. Hälsovårdaren kan hjälpa och ge råd, men det är du själv som bestämmer. Hälsovårdaren har en nyckelroll i kontakten med andra som är viktiga för barnets utveckling, t.ex. läkare, fysioterapeut, talterapeut, psykolog m.fl.

Gör så här

Telefonrådgivning för barnrådgivningen i Korsholm fungerar som ett call-back- (uppringnings) system. När man ringer hörs en inspelad röst och man ombeds välja nummer enligt vilken hälsostation barnet hör till. Er egen hälsovårdare ringer sedan upp er mellan 12-13.

Vid brådskande avbokningar samma dag går det att ringa eller skicka SMS till 0447271227.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 19.3.2020