suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kaskö stad

Barnrådgivningens tjänster

  • Tjänst
  • Kaskö
  • Offentlig tjänst

Barn under skolåldern har rätt till kommunens rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöker modern och barnet rådgivningsbyrån i genomsnitt en gång i månaden, därefter en gång om året eller efter behov. Rådgivningsbyrån följer upp barnets hälsa, uppväxt och utveckling. Vid behov ger rådgivningsbyrån remiss till fortsatta undersökningar och fortsatt vård.

Barnets munhälsa kontrollera ...

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Rådgivningsbyrån följer upp barnets hälsa, uppväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnets hälsa och välbefinnande. På rådgivningen får barnen vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Under barnets första levnadsår besöker modern och barnet rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. För alla barn ordnas minst 15 hälsoundersökningar. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

På barnrådgivningen strävar man efter att identifiera barnets och familjens behov av stöd så tidigt som möjligt. Barnet och familjen erbjuds nödvändigt stöd i samarbete med till exempel småbarnspedagogiken, social- och missbrukartjänsterna och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas noggrannare, hänvisar rådgivningen till följande åtgärder.

Servicen tillhandahålls av

Kaskö stad

Ansvarig för tjänsten

Kaskö stad
Ansvarig för texten: Kaskö stad
Uppdaterad: 24.10.2022