suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kaskö stad

Barnrådgivningens tjänster

  • Tjänst
  • Kaskö
  • Offentlig tjänst
Område Kaskö
Tillgängliga språk finska, svenska

Barn under skolåldern har rätt till kommunens rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöker modern och barnet rådgivningsbyrån i genomsnitt en gång i månaden, därefter en gång om året eller efter behov. Rådgivningsbyrån följer upp barnets hälsa, uppväxt och utveckling. Vid behov ger rådgivningsbyrån remiss till fortsatta undersökningar och fortsatt vård.

Barnets munhälsa kontrolleras minst vartannat år. Rådgivningsbyrån stöder båda föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnets hälsa och välbefinnande.

Barnrådgivningen samarbetar bland annat med de myndigheter som ansvarar för småbarnspedagogiken, barnskyddet och den specialiserade sjukvården. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas noggrannare, hänvisar rådgivningen till vidare åtgärder.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.


Servicen tillhandahålls av: 
Kaskö stad