suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Barnrådgivningens tjänster

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst
Område Hangö
Tillgängliga språk finska, svenska

Barnrådgivningen riktar sig till alla i Hangö bosatta barn, från 0-6 år. Förutom de av rekommenderade hälsogranskningar gör hälsovårdaren även individuella vårdplaner enligt barnets och familjens behov. Barnrådgivningens främsta mål är att främja barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling. Barnrådgivningen stöder föräldrarna i uppfostringsfrågor och föräldraskap.

De av social- och hälsovårdsministeriets rekommenderade läkargranskningar utförs planenligt på barnrådgivningen. Barnrådgivningen samarbetar vid behov i multiprofessionella team. Föräldraskolan som påbörjas under graviditeten och fortsätter då barnet är fött , deltar hälsovårdarna i genom att hålla föreläsningar för familjerna. Barnrådgivningen strävar till att göra hembesök till alla nyfödda.

Besöken på rådgivningen är avgiftsfria för ortsbor, vid behov kan icke ortsbor besöka barnrådgivningen om de har betalningsförbindelse/vårdplan.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.


Servicen tillhandahålls av: 
Hangö stad