suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Barnrådgivning

 • Tjänst
 • Borgå
 • Offentlig tjänst

I barnrådgivningen följer vi upp och främjar barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt. Vi stöder även föräldrarna i en trygg barnvänlig uppfostran, barnets omsorg och samt vården av parförhållandet.

Barnrådgivningen i Borgå har mottagningar på familjecentret i Konstfabriken samt i Gammelbacka och i Vårberga.

På barnrådgivningen erbjuder vi regelbundna hälsogranskningar för barn under skolåldern enligt rekommendationerna. På rådgivningen får barnet de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Förutom dessa kan du vara i kontakt med hälsovårdaren om du behöver.

På rådgivningen strävar vi till att uppmärksamma behovet av stöd i familjen i ett tidigt skede, samt ordna passliga stödåtgärder.

Rådgivningens personal samarbetar med en grupp proffs som stöder barnet och familjen vid behov. Till gruppen hör

 • psykologer
 • talterapeuter
 • fysioterapeuter
 • kostplanerare
 • ergoterapeuter
 • specialbarnträdgårdslärare
 • socialarbetare
 • familjearbetare.

Gör så här

Din kontaktperson till rådgivningen är den hälsovårdare som bestäms enligt barnets hemadress. Du kan boka en tid för kontroll eller övrigt rådgivningsbesök direkt av familjens hälsovårdare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021