suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Barnpsykiatrins jourtjänster

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Soites barnakut ansvarar för barnpsykiatrins jourtjänster. På Soites barnakut arbetar personal som är insatt i barnens och ungdomarnas social- och hälso- och sjukvårdsfrågor. Barnen undersöks och vårdas av ett yrkesövergripande team: utöver sjukskötare och läkare specialiserade på barnsjukdomar vårdas barnen även av sakkunniga inom socialarbetet samt allmänläkare, beroende på hur barnet mår.

Soites barnakut är öppen 24/7.


Gör så här

Patienten kan komma till barnakuten utan remiss av en läkare och oberoende av hemkommun. Barnets behov av brådskande vård bedöms på basis av kontakten eller på plats.


För vem och på vilka villkor

Barnakutens vård på basnivå är avgiftsfri för barnet; en klientavgift tas ut endast för specialiserad sjukvård.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn under 13 år som behöver brådskande psykiatrisk vård ska föras till vård utan dröjsmål. Jouren ska uppsökas om barnet plötsligt drabbas av mental sjukdom, störning, kris eller får beteendesymptom som gör att behandlingen inte kan vänta till nästa vardag.

På vardagar drivs barnpsykiatriska jouren i anslutning till hälsocentraler och sjukhus. Kvällar, helger och helgdagar kan vård uppsökas genom samjouren. Barnets vårdnadshavare eller annan ledsagare bör först ringa jourens telefonrådgivning, som ger närmare instruktioner.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite