suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Barnpsykiatrins jourtjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soites barnakut ansvarar för barnpsykiatrins jourtjänster. På Soites barnakut arbetar personal som är insatt i barnens och ungdomarnas social- och hälso- och sjukvårdsfrågor. Barnen undersöks och vårdas av ett yrkesövergripande team: utöver sjukskötare och läkare specialiserade på barnsjukdomar vårdas barnen även av sakkunniga inom socialarbetet samt allmänläkare, beroende på hur barnet mår.

Soites barnakut är öppen 24/7.

Gör så här

Patienten kan komma till barnakuten utan remiss av en läkare och oberoende av hemkommun. Barnets behov av brådskande vård bedöms på basis av kontakten eller på plats.

För vem och på vilka villkor

Barnakutens vård på basnivå är avgiftsfri för barnet; en klientavgift tas ut endast för specialiserad sjukvård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn under 13 år som behöver brådskande psykiatrisk vård ska föras till vård utan dröjsmål. Jouren ska uppsökas om barnet plötsligt drabbas av mental sjukdom, störning, kris eller får beteendesymptom som gör att behandlingen inte kan vänta till nästa vardag.

På vardagar drivs barnpsykiatriska jouren i anslutning till hälsocentraler och sjukhus. Kvällar, helger och helgdagar kan vård uppsökas genom samjouren. Barnets vårdnadshavare eller annan ledsagare bör först ringa jourens telefonrådgivning, som ger närmare instruktioner.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020