suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Barnkultur

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Fritidssektorn erbjuder många olika slag av kulturverksamhet för spädbarn, krabater och barn. Med barnkultur avses kultur som sakkunniga producerar för barn och tillsammans med barn. Med barnkultur avses också kultur som barnen själva skapar, som baserar sig på t.ex. lek. En viktig uppgift för barnkulturtjänsterna är att främja och stöda barnens egen kultur. Barnkulturen lever inom varje konstart.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vuxna | Barn - 2,5 €

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkengelska, finska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 1.4.2020