suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Barnhem

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Målet med vården vid barnhem är att ge en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt en balanserad och mångsidig utveckling för det placerade barnet. På barnhemmet bor barn i olika åldrar som av en eller annan orsak inte kan bo hemma tillsammans med sina föräldrar. Vården på barnhem kan vara kort- eller långvarig. Hur länge barnet är placerat beror på barnets behov och familjens situation. I anslutning till vissa barnhem finns också en egen skola.

Ett barnhem är en gemenskap av barn, unga och vuxna där utbildad och kvalificerad personal sörjer för barnens vård och uppfostran. De anställda ser till att barnen har det tryggt och bra på barnhemmet.

Man sörjer för barnets grundbehov och välfärd, såsom en regelbunden dagsrytm, måltider och tillräcklig och lugn nattsömn. Under den tid barnet tillbringar på barnhem tryggas barnets skolgång och övrigt nödvändigt stöd ordnas. Det finns alltid vuxna på plats och till dem kan man alltid vända sig för att lätta på hjärtat. För varje barn utses en vuxen som i första hand sköter om barnets ärenden och fungerar som stödperson.

När placeringen på barnhemmet inleds utarbetas en vård- och fostringsplan för barnet i vilken man fastställer målen för arbetet och samarbetet med närståendenätverket.

För vem och på vilka villkor

På barnhemmet bor barn i olika åldrar som av en eller annan orsak inte kan bo hemma tillsammans med sina föräldrar. En placering på barnhem föregås av samarbete med en socialarbetare inom barnskyddets öppenvård. Barnet placeras på barnhem när stödåtgärderna inom öppenvården inte är tillräckliga för att trygga barnets uppväxt och utveckling.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vården av äldre eller handikappade personer eller personer som på grund av andra orsaker är i behov av vård och omsorg kan ordnas på en institution, om det är motiverat med tanke på hans eller hennes hälsa och säkerhet. Institutionsvård på ett vårdhem eller en annan enhet inom socialvården kan vara kortvarigt eller fortlöpande. Vården kan ges på deltid eller dygnet runt.

Vård på institution av handikappade ska bygga på medicinska och sociala skäl, inte på till exempel den stora mängden tjänster personen behöver. Personens egen åsikt ska beaktas i alla frågor.

För en person som bor på institution ska ordnas sådan rehabilitering, vård och omsorg som behövs med tanke på hans eller hennes behov. Man ska även sträva efter att ordna för personen en trygg, hemlik och stimulerande livsmiljö. En egenvårdare ansvarar för planeringen av den individuella vården.

Vården ordnas både av offentliga och privata serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 20.5.2022