suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Barnfysioterapi

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Jakobstads social- och hälsovårdsverket
Område: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Läkare, hälsovårdare, annan terapeut eller psykolog kan skriva remiss till barnfysioterapin. Barnet kan även remitteras till barnfysioterapin från central- och universitetssjukhus.

Till barnfysioterapin kan man vända sig om barnet har

  • eller misstänks ha försenad grovmotorik
  • behov av habilitering eller rehabilitering vid funktionsnedsättning eller konstaterad diagnos
  • behov av fysioterapi efter operation
  • scolios/ryggasymmetri eller benlängdsskillnad
  • smärta eller felställning i fötter och ben
  • andra besvär i stöd- och rörelseorganen
  • behov av hjälpmedelsbedömning
  • problem med enures (dag- och nattväta) eller encopres (ofrivillig tarmtöning)
  • behov av psykofysisk fysioterapi

På fysioterapin utreder vi barnets aktuella situation, färdigheter och förmågor. Vi planerar rehabilitering, genomför terapier samt handleder familj, dagis, skola och andra berörda parter. Vi samarbetar också med ätstörningspolikliniken Fredrika och barnavdelningen. Besöken förverkligas som individuella besök på fysioterapin eller som hembesök.

Avgift

Besöken är avgiftsfria.

Har du frågor ta kontakt!


Gör så här

Läkare, hälsovårdare, annan terapeut eller psykolog kan skriva remiss till barnfysioterapin.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Jakobstads social- och hälsovårdsverket