suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Barnfysioterapi

 • Tjänst
 • 4 kommuner
 • Offentlig tjänst

Barnfysioterapi riktar sig till barn och unga i åldern 0 - 18 år.

Till barnfysioterapin kan man vända sig om barnet har:

 • eller misstänks ha försenad grovmotorik
 • behov av habilitering eller rehabilitering vid funktionsnedsättning eller konstaterad diagnos
 • behov av fysioterapi efter operation
 • scolios/ryggasymmetri eller benlängdsskillnad
 • smärta eller felställning i fötter och ben
 • andra besvär i stöd- och rörelseorganen
 • behov av hjälpmedelsbedömning
 • problem med enures (dag- och nattväta) eller encopres (ofrivillig tarmtömning)
 • behov av psykofysisk fysioterapi

På fysioterapin utreder vi barnets aktuella situation, färdigheter och förmågor. Vi planerar rehabilitering, genomför terapier samt handleder familj, dagis, skola och andra berörda parter. Vi samarbetar också med ätstörningspolikliniken Fredrika och barnavdelningen. Besöken förverkligas som individuella besök på fysioterapin eller som hembesök.

Gör så här

Läkare, hälsovårdare, annan terapeut eller psykolog kan skriva remiss till barnfysioterapin. Barnet kan även remitteras till barnfysioterapin från central- och universitetssjukhus.

För vem och på vilka villkor

Med remiss.

Tjänsten är avgiftsfri.

Besöken är avgiftsfria

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 31.7.2020