suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Barnatillsyningsman

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Barnatillsyningsmännen ansvarar för frågor som rör fastställandet av faderskap/moderskap till ett barn och bekräftar avtalen om vårdnad, boende, besök och underhåll för barnen.

När föräldrar skiljer sig måste de komma överens om vårdnad, boende, besök och underhåll för sina minderåriga barn. Barnatillsyningsmannen beslutar inte om innehållet i avtalen, men ansvarar för att hjälpa föräldrarna att skriva avtalen och se till att avtalen inte står i strid med barnets väl.

Innan de besöker barnomsorgen bör föräldrar om möjligt ta reda på barnets egna önskemål och åsikter, främst angående boende och möten, med hänsyn till barnets utvecklingsnivå. Utredningen av barnets åsikt antecknas i avtalet. Underhållsrelaterade frågor diskuteras mellan föräldrarna och bör inte diskuteras med barnet.

Om föräldrarna inte kan komma överens om frågor som gäller barnet med varandra eller hos barnatillsyningsmannen är det möjligt att föra dessa ärenden till domstol för avgörande.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid skilsmässa och upplösning av samboende kan föräldrarna komma överens om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt. När föräldrarna gör beslut om barnets framtid ska de diskutera om dessa tillsammans med barnet om det är möjligt med beaktande av barnets ålder och utveckling. Barnets tankar och önskemål ska beaktas. Kommunens barnatillsyningsman ger information om alternativen. Barnatillsyningsmannen hjälper också att upprätta avtalet. Ett avtal angående vårdnaden om barnet, om barnets boende och om umgängesrätten ska ingås skriftligen och fastställas hos barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun. Om man inte kan komma överens löser man ärendet i tingsrätten.

Om barnet är i gemensam vårdnad ska föräldrarna besluta om ärenden som är betydande för barnet, så som var barnet bor, barnets hälsovård samt dagvård eller skola. I vissa fall kan man också komma överens om att dela på uppgifterna mellan vårdnadshavarna. Ensamförsörjare beslutar själv om barnets ärenden.

Om barnet endast bor hos ena föräldern har hen rätt att träffa den andra föräldern och vara i kontakt med föräldern så som föräldrarna kommit överens om. Föräldrarna kan även överenskomma om att barnet bor växelvist hos bägge förälder så som man fastställt i avtalet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 27.9.2021