suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Barnatillsyningsman

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Avtalsärenden

Barnatillsyningsmannen hjälper föräldrarna med uppgörandet av avtal om boende, vårdnad, umgängesrätt och underhåll gällande barn, samt fastställer avtalen som ingåtts. Avtalsparter är föräldrarna. Det fastställda avtalet är lika lagakraftvunnet som ett domstolsbeslut.

I avtalsärenden ska föräldrarna i princip sköta ärendet tillsammans. Då man reserverat tid hos barnatillsyningsmannen, ska man meddela tiden till den andra föräldern.  Ifall föräldrarna bor på olika orter, och de därför inte kan sköta ärende tillsammans, kan de träffa barnatillsyningsmannen på sin egen hemort.   Det vore bra om föräldrarna, i synnerhet om de sköter ärendet på olika orter, kunde diskutera i förväg om vad de vill avtala hos barnatillsyningsmannen.

Faderskapsärenden

Barnatillsyningsmannen svarar också för att utreda faderskapet till barn som fötts utom äktenskapet.  Man kan också erkänna faderskap i samband med rådgivningsbesök innan barnet föds.  Om faderskapet inte erkänns innan barnet föds, sköts erkännandet/utredandet hos barnatillsyningsmannen eller vid behov via tingsrätten. 

Kundenkät 2020

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 11.8.2020