suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Barnastmaskötarens mottagning

 • Tjänst
 • 4 kommuner
 • Offentlig tjänst

Barnastmaskötaren tar emot dig och ditt barn som har astma.

Tillsammans med dig och ditt barn går astmaskötaren igenom:

 • astmasymptom
 • medicinering
 • eventuella biverkningar
 • inhalationsteknik
 • PEF-uppföljning (lungfunktionstest)
 • spirometri (lungfunktionstest)
 • motion och egenvård
 • Fpa-ersättningar

Barnastmaskötaren finns på barnpolikliniken, på våning fem.

Gör så här

Om du misstänker att ditt barn har astma kontaktar du telefonrådgivningen, barntelefonrådgivningen eller skolhälsovårdaren för att få en remiss till en eventuell utredning.

Om ditt barn redan har en astmadiagnos och du behöver rådgivning ska du boka en telefontid till barnastmaskötaren via telefonrådgivningen eller barnpolikliniken.

Vänta på er tur i väntrummet Helmer.

För vem och på vilka villkor

Till barnastmaskötarens mottagning kommer ni via hälsovårdscentralen eller barnpolikliniken.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 31.7.2020