suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Barnakuten

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soite har en separat jour på Mellersta Österbottens centralsjukhus som är avsedd för barn under 16 år. Barnakuten ansvarar för nästan alla akuta social- och hälsovårdstjänster för barn och ungdomar. Barnens operativa jourtjänster (bl.a. kirurgi/öron-, näs- och halssjukdomar) utförs i Soites samjour.

På Soites barnakut arbetar personal som är insatt i barnens och ungdomarnas social- och hälso- och ...

Gör så här

Kontakta barnakuten alltid först per telefon innan du kommer till akuten.

För vem och på vilka villkor

Patienten kan komma till barnakuten utan remiss av en läkare. Barnets behov av brådskande vård bedöms på basis av kontakten eller på plats.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 15.2.2022