suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Barn- och ungdomspoliklinik

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Till barn- och ungdomspolikliniken kan du som är 0 - 16 år komma som patient med remiss från en barnrådgivning, hvc-mottagning, annat sjukhus eller privata läkare.

Vi är en tidsbeställningspoliklinik. Polikliniken är öppen måndag - fredag.

På barn- och ungdomspolikliniken sköter vi bl.a. astmautredningar och -kontroller. Vi gör också uppföljningar, bl.a. efter avdelningsvistelse samt månads- och ...

Gör så här

Då vi fått din remiss kallar vi dig till polikliniken per brev eller telefon.

Ifall ditt barn eller din ungdom har feber eller en infektion på gång bör du annullera polikliniktiden. Ring avdelningssekreteraren.

Om du har frågor angående din remiss, behöver ändra den bokade tiden eller har andra frågor kan du kontakta poliklinikens sjukskötare. Personalen på barn- och ungdomsavdelningen svarar inte på poliklinikärenden.

För vem och på vilka villkor

Barn och unga kan komma till avdelningen med remiss från en barnrådgivning, hvc-mottagning, annat sjukhus eller privata läkare.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 31.7.2020