suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Barn- och ungdomsavdelning

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

På barn- och ungdomsavdelningen vårdar vi barn och unga 0 - 16 år. I vissa fall kan våra patienter också vara äldre.

Barnläkaren kan konsulteras kl. 8 - 20 vardagar samt kl. 9 - 18 under helger. Barnläkaren rondar inneliggande patienter på avdelningen varje dag.

Vi vårdar barn och unga, som har t.ex. infektion eller långvarig sjukdom som astma, reuma eller diabetes. Även barn och unga med särsk ...

Gör så här

Vi önskar att en förälder deltar i vården. Vid behov ger vi föräldern ett intyg som ges till arbetsgivaren.

Läs gärna med ditt barn

Vi rekommenderar att du läser följande böcker med ditt barn före och efter avdelningsvistelsen

  • G.Wolde: Emma och Totte serien
  • M.Gydal: Så var det när Ola var på sjukhus
  • M.Rey: Nicke Nyfiken på sjukhus

För vem och på vilka villkor

Intagning till avdelningen sker med läkarremiss eller via jouren.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 31.8.2021