suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Barn- och ungdomsavdelning

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

På barn- och ungdomsavdelningen vårdar vi barn och unga 0 - 16 år. I vissa fall kan våra patienter också vara äldre.

Barnläkaren kan konsulteras kl. 8 - 20 vardagar samt kl. 9 - 18 under helger. Barnläkaren rondar inneliggande patienter på avdelningen varje dag.

Vi vårdar barn och unga, som har t.ex. infektion eller långvarig sjukdom som astma, reuma eller diabetes. Även barn och unga med särskilda behov vårdas på avdelningen, t.ex. cancersjuka, transplanterade och barn med specialdiagnoser.

Även nyfödda babyn kan v.b. får vård hos oss. Nyfödda kan komma för t.ex. ljusbehandling (fototerapi), matningssvårigheter eller antibiotikabehandling. Vid tidig hemgång från förlossningssjukhuset erbjuder vi tvådygnsgranskning (LYSY -kontroll) av den nyfödde och av mamman.

Vi samarbetar med Fredrikakliniken och psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen kring barn och unga med ätstörningar och psykisk ohälsa. Vid behov samarbetar vi med socialomsorgen samt privata aktörer.

Barn kan även komma (med remiss) till avlastnings- och nattvård, kackaskola om barnet har förstoppning eller sömnskola om barnet har svårt att sova nattetid.

Vi har nära samarbete med barnrådgivning, barnskydd, fysioterapi, talterapi, ergoterapi, omsorgsbyrån (Kårkulla) och konsulterande barnneurolog, endokrinolog och foniater.

En del av vården ges i hemmet via barn och ungas hemsjukhus.

Besökstid

Vi har fria besökstider, men önskar begränsa dem till familjen och ett par vänner per besök. Fråga gärna i kansliet om det passar med besök.

Till barnet

På barnavdelningen träffar du många snälla skötare och läkare. Vi hjälper dig att bli frisk, vi undersöker dig och ger medicin.

Om du orkar får du pyssla, titta på film, spela spel, rita och leka. Om du är tillräckligt frisk får du också leka i vårt lekrum.

Ibland kan vi också komma hem till dig och ge medicin hemma.

Gör så här

Vi önskar att en förälder deltar i vården. Vid behov ger vi föräldern ett intyg som ges till arbetsgivaren.

Läs gärna med ditt barn

Vi rekommenderar att du läser följande böcker med ditt barn före och efter avdelningsvistelsen

  • G.Wolde: Emma och Totte serien
  • M.Gydal: Så var det när Ola var på sjukhus
  • M.Rey: Nicke Nyfiken på sjukhus

För vem och på vilka villkor

Intagning till avdelningen sker med läkarremiss eller via jouren.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För vistelsen på vår avdelning fakturerar vi en vårddygnsavgift. Ifall ditt barn eller din unga är under 18 år fakturerar vi ingen avgift efter 7 vårddygn inom samma kalenderår. Också vårddygnsavgiften från andra sjukhus räknas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 31.8.2021